Лена Ленешмидт құрастырған қазақша, ағылшынша және орысша сөздік
Қазақстан Республикасының, Талдықорған қаласында жасалған
Лена Ленешмидт құрастырған ағылшынша-орысша-қазақша сөздігі
Сөздікте 455 836 астам термин мен фраза бар
Аудармашыларға арналған біздің тегін қазақ-орыс-ағылшын сөздігімізді өзіңіздің веб-сайтыңызға орналастыруды қалайсыз ба?
Код алу үшін, мына сілтемені таңдаңыз.

Product of Taldykorgan, Kazakhstan  Ағылшынша нұсқа   Product of Taldykorgan, Kazakhstan  Орысша нұсқа   Product of Taldykorgan, Kazakhstan  Қазақша нұсқа

Ағылшынша, қазақша және орысша аудио тілашар
 
Ағылшын алфавиті бар кесте
 
Қазақ алфавиті бар кесте
 
Орыс алфавиті бар кестеСовет: вводите только одно слово, начинающееся с маленькой буквы

  Показать все 
    

по-английски (*)
по-казахски (*)
по-русски (*)
high priority
жоғары басымдылық
высокий приоритет
health protection
денсаулық қорғау
охрана здоровья
regulatory
нормалық-заңды
нормативно-правовой
offscreen (off-screen; non-diagetic) (adj)
кадр сыртында
закадровый
royalist
роялист (король билігін жақтаушы, кертартпа)
роялист
royalty
 
члены королевской семьи
royalty
 
член королевской семьи
royalty
 
королевские привилегии и прерогативы
royalty
 
авторский гонорар (процент с каждого проданного экземпляра)
royalty
 
королевская власть
royalty
 
королевское достоинство
revolutions per minute (rpm)
 
оборотов в минуту
rpm (revolutions per minute)
 
оборотов в минуту
rrom ( mark first )
бастап (алғашқы деп белгілеу)
от ( пометить первое )
rrom:
бастап:
от:
rt auto selection
рт кескіндерді автотаңдау
автоматический выбор рт-изображений
RT auto selection
РТ кескіндерді автотаңдау
автоматический выбор РТ-изображений
r-tags vector was edited!
r тісі өзгертілді!
зубец r был изменен
R-tags vector was edited!
R тісі өзгертілді!
зубец R был изменен
rub
тазалау, тазарту, тап-таза қылу
начищать
rub
жағу, сылау
натирание
rub
үгу, ұнтақтау, сипау
растирание
rub
уқалау, ысу
тереть
rub
қажау, уқалау, ысқылау, ысу
натирать
rub
егес, керіс, қажалу, үйкеліс, ысылу
трение
rub
жағу, майлау, сылау
мазать
rubber
(для стирания написанного) өшіргіш
резинка
rubber
ләстік, өшіргіш
ластик
rubber
резеңке
резина
rubber
каучук, көксағыз
каучук
rubbery
резеңке, резина
резиновый
rubbish
боқтық, бықсық, қоқыс
мусор
rubbish
керіс, сандырақ
вздор
rubbish
далбаса
ерунда
rubbish
боқтық, ескі-құсқы, қоқыр-соқыр
хлам
rubble
 
рваный камень
rubble
жұмыр тас
булыжник
rubble
бут, шой тас
бут
rubidium ( periodic table, elements )
рубидий ( периодтық кесте, элементтер, Менделеев ( менделеев ) кестесі )
рубидий ( периодическая таблица, элементы, таблица Менделеева ( менделеева )
ruble
бір сом, сом
рубль
Страница  First Previous Next Last  из 1945
     Записи 57841 - 57880 из 77784


Лена Ленешмидттің Аудару қызметтері вебторабының басты беті
Kazakh Translation Service - English to Kazakh Translation | Russian Translation Service - English to Russian Translation

Privacy Policy | Terms of Use

 ©2009-2021 Лена Ленешмидттің Аудару қызметтері вебторабы
Ленешмидтың қазақ, орыс, ағылшын сөздігінің іздеу жүйесі
ALL RIGHTS RESERVED
 Митч Коллинспен PHP, SMX, Java және MySQL компьютер тілдерінде құрастырылған және бағдарламаланған
Виртуалды пернетақта, copyright 2006-2019 Илья Лебедев