Лена Ленешмидт құрастырған қазақша, ағылшынша және орысша сөздік
Қазақстан Республикасының, Талдықорған қаласында жасалған
Лена Ленешмидт құрастырған ағылшынша-орысша-қазақша сөздігі
Сөздікте 455 836 астам термин мен фраза бар
Аудармашыларға арналған біздің тегін қазақ-орыс-ағылшын сөздігімізді өзіңіздің веб-сайтыңызға орналастыруды қалайсыз ба?
Код алу үшін, мына сілтемені таңдаңыз.

Product of Taldykorgan, Kazakhstan  Ағылшынша нұсқа   Product of Taldykorgan, Kazakhstan  Орысша нұсқа   Product of Taldykorgan, Kazakhstan  Қазақша нұсқа

Ағылшынша, қазақша және орысша аудио тілашар
 
Ағылшын алфавиті бар кесте
 
Қазақ алфавиті бар кесте
 
Орыс алфавиті бар кестеСовет: вводите только одно слово, начинающееся с маленькой буквы

  Показать все 
    

по-английски (*)
по-казахски (*)
по-русски (*)
researchers (n)
зерттеушілер
исследователи
dawn (morning)
арай
заря (утренняя)
gravitation (n)
гравитация
гравитация
swab (for cleaning wells) (n)
сваб
сваб
swab (piston to open the flow into the well) (n)
поршень
сваб
fasten (strengthen ; secure; fortify; anchor) (v)
бекіту, нығайту
крепить
anchor (strengthen ; secure; fortify; fasten) (v)
бекіту, нығайту
крепить
fortify (strengthen ; secure; anchor; fasten) (v)
бекіту, нығайту
крепить
secure (strengthen ; fortify; anchor; fasten) (v)
бекіту, нығайту
крепить
strengthen (secure; fortify; anchor; fasten) (v)
бекіту, нығайту
крепить
law subject
құқық пәні
предмет право
deplore
бетке басу, ұялту
порицать
deplore
 
считать предосудительным
deplore
жоқтау
оплакивать
deplore
аһ ұру, бармағын тістеу, іші ашу, опыну, өкіну, ғапіл, опық же
сожалеть
deploy
жайылу
развертываться
deploy
жайыл, өрістету
развертывать
deployment
жазу, жайылу
развертывание (развёртывание)
deployment
жазу, жайылу
развёртывание (развертывание)
depopulation
 
уменьшение населения
deport
 
выдворять
deport
жер аударып жіберу
депортировать
deport
айдау
высылать
deportation
депортация, жер аудару
депортация
deportation
аластау, қуғын, аластану, сүргін, айдалу, айдау
изгнание
deportation
көшіру, айдап жіберу, айдау, айдалу, жер ауу
высылка
deportee
 
высылаемый
depose
жою, құлату, құрту
свергать
depose
куәландыру, айғақта
свидетельствовать
depose
араластыру, қоспалау
смещать
deposit
 
сдавать на хранение
deposit
 
давать задаток
deposit
қорым
россыпь
deposit
таспа, кепілақы, кепілақша, қардар, қарымжы
задаток
deposit
аманат, кепіл, етіс, залог (қарыз), кепілдік, кепілзат
залог
deposit
шөгінді
отложение
deposit
торта, тұнба
отстой
deposit
тұнба, шөгу, шөгінді, шөкпе
осадок
deposit
кеніш, дене, кен, тыңайған жер
залежь
deposit
кен, кен орны, кен ошағы, туған жері
месторождение
Страница  First Previous Next Last  из 1945
     Записи 19961 - 20000 из 77784


Лена Ленешмидттің Аудару қызметтері вебторабының басты беті
Kazakh Translation Service - English to Kazakh Translation | Russian Translation Service - English to Russian Translation

Privacy Policy | Terms of Use

 ©2009-2021 Лена Ленешмидттің Аудару қызметтері вебторабы
Ленешмидтың қазақ, орыс, ағылшын сөздігінің іздеу жүйесі
ALL RIGHTS RESERVED
 Митч Коллинспен PHP, SMX, Java және MySQL компьютер тілдерінде құрастырылған және бағдарламаланған
Виртуалды пернетақта, copyright 2006-2019 Илья Лебедев