Іздеу мүмкіндігі бар тегін онлайн қазақша-орысша-ағылшынша глоссарий сөздіктің - 1, 2, 3-ші толық бөлімі


×
English language version English Version   Russian language version Русская версия   Kazakh language version Қазақша нұсқа


Ортақ пайдалану үшiн қолайлы Қазақ, орыс және ағылшын сөздiгi


Free English Kazakh Russian Glossary

Интернетте тегін пайдалануға арналған Қазақ, орыс және ағылшын сөздігі
Сөздікте Мемлекеттік Терминком бекіткен
455 836 астам сөз бар.
Дерекқор және бағдарламалау ©Құқықтар қорғалған 2009~2014 Лена Ленешмидт
Сілтемені нұқыңыз

Казахский, русский и английский словарь, предназначенный для общего пользования
Содержит более 455 836 слов,
утвержденных Терминкомом.
База данных и программирование ©Все права защищены 2009~2014 Лена Ленешмидт
Кликните, чтобы открыть словарь

Free Leneshmidt Kazakh, Russian and English Glossary Search Engine
of over 455,836 terms, phrases and words.
Database and programming ©Copyright 2009~2019 Lena Leneshmidt
Click for the Glossary