Stand-alone English, Kazakh and Russian Glossary and Dictionary- English Vesrion
English, Kazakh, Russian Dictionary
The Leneshmidt English, Russian and Kazakh Glossary and DictionaryLeneshmidt Translations Trademark, 2013
Over 455,836 terms and phrases in a searchable glossary and dictionary
Would you like this free Kazakh, English and Russian Translator Dictionary for your own website? Click here for the code.
English Version of the Dictionary  English Version   Russian Version of the Dictionary  Русская версия   Kazakh Version of the Dictionary  Қазақша нұсқа
English, Kazakh and
Russian Audio Phrasebook
 
English Alphabet Chart
 
Kazakh Alphabet Chart
 
Russian Alphabet ChartHint: Search only with lower case letters, one word at a time

  Show all 
    

English (*)
Kazakh (*)
Russian (*)
dependable
сенімге тұрарлық
заслуживающий доверия
dependable
баянды, тіректі, тынымды, сенімді адам, сенімді, берік
надежный (надёжный)
dependable
баянды, тіректі, тынымды, сенімді адам, сенімді, берік
надёжный (надежный)
dependant
 
находящийся на иждивении
dependant
 
зависящий
dependant
тәуелді, жалынышты, кіріптар, байланысты, бағыныңқы, бағынулы, тәүелді, бағынушы, бағынышты, байлаулы бұзаудай (или бұзауша), басы баулаулы, басыбайлы, бұғаулы, бұйдалаған тайлақтай
зависимый
dependence
сенгендік, сенімділік, иман, наным, сенім, инаныш
доверие
dependence
еріксіздік, тәуелділік, тәуелдік, кіріптарлық, байланыстылық, басыбайлылық, бағынушылық, бағыныш, бағыныштылық, бұғалық
зависимость
dependency
 
зависимая страна
dependency
еріксіздік, тәуелділік, тәуелдік, кіріптарлық, байланыстылық, басыбайлылық, бағынушылық, бағыныш, бағыныштылық, бұғалық
зависимость
dependent
 
находящийся на иждивении
dependent
 
зависящий
dependent
бағынышты, бағынушы, бағынысты, бағынған, бағыныңқы, бодам, бодан, бұйдалаған тайлақтай
подчиненный (подчинённый)
dependent
бағынышты, бағынушы, бағынысты, бағынған, бағыныңқы, бодам, бодан, бұйдалаған тайлақтай
подчинённый (подчиненный)
dependent
тәуелді, жалынышты, кіріптар, байланысты, бағыныңқы, бағынулы, тәүелді, бағынушы, бағынышты, байлаулы бұзаудай (или бұзауша), басы баулаулы, басыбайлы, бұғаулы, бұйдалаған тайлақтай
зависимый
depict
суреттеу, кескіндеу, бейнеле
изображать
depict
суреттеу
описывать
depict
суреттеу
суреттеу
depict
сурет салу
рисовать
depiction
суреттеме, суреттеу, сипаттама, суреттеп жазу, сипаттау
описание
depiction
кескіндеу, суреттеу, кескін, суреттеме, бейнелеу
изображение
deplete
тауысу
исчерпывать
deplete
аздыр, арықтат, арыт, жұқарт, жүдет
истощать
depleted
 
обедненный (обеднённый)
depleted
 
обеднённый (обедненный)
depleted
жабыққан, көтерем, азғын, азыңқы, жүдеу
истощенный (истощённый)
depleted
жабыққан, көтерем, азғын, азыңқы, жүдеу
истощённый (истощенный)
depletion
сайылу
исчерпывание
depletion
 
счерпывание (счёрпывание)
depletion
 
счёрпывание (счерпывание)
depletion
арулық, жадаулық, көтерем болу, арықтау, жүдеу, әлсіреу, титықтау, азғындау, азу, жұқару
истощениеи
deplorable
аянышты
плачевный
deplorable
қайғылы, қасіретті
прискорбный
CO2 (carbon-dioxide) (adj)
көмір қышқылды
углекислотный
carbon dioxide (CO2) (adj)
көмір қышқылды
углекислотный
carbon-dioxide (CO2) (adj)
көмір қышқылды
углекислотный
dedicated
арналған
посвященный
modern education
заманалық білімдену
современное образование
education
білімдену
образование
visited
болып қайтты
побывал
Page  First Previous Next Last  of 1945
     Records 19921 to 19960 of 77784


Leneshmidt Translation Services Home
Kazakh Translation Service - English to Kazakh Translation | Russian Translation Service - English to Russian Translation

Privacy Policy | Terms of Use

 © 2009-2021 IP Yelena Leneshmidt
ALL RIGHTS RESERVED
*By visiting, accessing, copying or using the databases in this website, you agree that you have read and agree
to all of the terms of the Privacy Policy and Terms of Use of this site.
 Programmed and compiled in PHP, SMX, Java and MySQL by Mitch Collins
Virtual Keyboard copyright 2006-2019 Ilya Lebedev